Robust Theme

  Kontakt hvis du har nogle spørgsmål på +45 31 61 68 28         |           [email protected]        |           Registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed        |           www.cerix.dk
CeraiX Aesthetic Institute

Handelsbetingelser 

 

Praktiske oplysninger

CeriX Aesthetic Institute ejes og bestyres af:

CeriX HeadQ ApS
Købmagergade 24
1150 København K


CVR-nummer: 40559442
Telefon: 61 61 61 17
E-mail: [email protected]
Webadresse: www.cerix.dk

 

Covid-19

CeriX Aesthetic Institute følger udviklingen af COVID-19 tæt, og vi overholder til enhver tid Myndighedernes restriktioner.

 

Handelsbetingelser ved køb af kosmetisk sygeplejerskeuddannelse hos CeriX Aesthetic Institute

Disse handelsbetingelser gælder ved køb af kosmetisk sygeplejerskeuddannelse hos CeriX Aesthetic Institute.

 

Udbyder

CeriX Aesthetic Institute udbyder en kosmetisk sygeplejerskeuddannelse (i det følgende kaldet ”uddannelse”), som er underlagt CeriXHeadQ ApS, Dronningens Tværgade 9B, 1302 København K CVR. 40559442.

 

Ansøgning / Tilmelding

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du automatisk modtage en bekræftelse på mail. Vi beder dig venligst læse bekræftelsen grundigt og kontrollere, at alle dine oplysninger er i overensstemmelse med din ansøgning. Vi vil herefter vurdere din ansøgning. Såfremt du opfylder alle krav for optagelse på uddannelsen, og der stadig er ledige pladser på holdet, vil du blive kontaktet på mail, hvor vi vil indkalde dig til en optagelsessamtale. Efter samtalen vil du modtage en mail, hvor vi oplyser dig om, at du er blevet optaget på holdet. Optages du ikke på holdet, er du altid velkommen til at søge ind igen på et nyt hold.

 

Betaling

Er du blevet tilbudt en holdplads på CeriX Aesthetic Institute, modtager du relevant information på mail omkring indbetaling. Bemærk; din plads på CeriX Aesthetic Institute reserveres først ved rettidig betaling af depositum på 25.000 kr. Endvidere er det vigtigt at understrege, at ledige pladser kan blive solgt og besat i løbet af ansøgningsforløbet, hvorfor det er vigtigt, at du indbetaler dit depositum hurtigst muligt for at sikre dig pladsen på holdet.  

Køb og betaling af uddannelsen kan kun foretages via bankoverførsel. Indbetalingsoplysningerne vil du modtage på mail.

Uddannelsen hos CeriX Aesthetic Institute som kosmetisk sygeplejerske koster 149.000 kr. og betales i to rater.

 

Depositum 

Depositum på 25.000 kr. skal indbetales og være synlig på den af CeriX Aesthetic Institutes anviste konto senest 7 dage efter, du har modtaget dit optagelsesbrev på mail. Bemærk; depositum tilbagebetales ikke.

 

Restbetaling

Restbetaling falder 8 uger før opstart af uddannelse. Indbetalingen skal være tilgængeligt på den af CeriX anviste konto senest 8 uger før opstart af uddannelsen.

Falder indbetalingerne ikke rettidigt, forbeholder CeriX Aesthetic Institute sig retten til at tilbyde pladsen til andre kursister. Dit depositum tilbagebetales ikke, hvorfor det ikke er muligt at benytte fortrydelsesretten i denne forbindelse.

Optages du mindre end 8 uger før uddannelsesstart, indbetales det fulde beløb for uddannelsen straks.

 

Finansiering og lån med Resurs Bank

CeriX Aesthetic Institute har indgået et samarbejde med Resurs Bank, hvilket betyder, at du har mulighed for at få hjælp til at finansiere uddannelsen hos CeriX Aesthetic Institute. Resurs Bank tilbyder at låne dig op til 60.000 kr. rentefrit.

CeriX Aesthetic Institute garanterer ikke, at du kan indgå en låneaftale med Resurs Bank. En eventuel låneaftale med Resurs Bank indgås særskilt og udelukkende kun imellem dig og Resurs Bank, og er ikke en del af dette aftalegrundlag.

 

Pris

Alle priser på www.cerix-institue.dk er i Danske kroner og inkluderer den danske moms (25%). Prisen for uddannelsen er inkl. uddannelsesmateriale og forplejning, hvor evt. overnatning og rejseomkostninger er forbeholdt kursisten. CeriX Aesthetic Institute forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af uddannelsen indenfor 14 dage. Din fortrydelsesfrist udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået mellem dig og CeriX Aesthetic Institute. Denne aftale er gældende fra den dato, du modtager dit Optagelsesbrev i din mailbox. Fortryder du dit køb, skal du hurtigst muligt meddele dette til CeriX Aesthetic Institute[email protected].

Meddeler du din fortrydelse af køb i overensstemmelse med denne aftale, tilbagebetaler vi det beløb, som vi har modtaget fra dig senest 14 dage, fra vi har modtaget din meddelelse om, at du har fortrudt dit køb. Vi tilbagebetaler beløbet med samme betalingsmiddel, som du har benyttet ved den oprindelige transaktion. Vi pålægger et administrationsgebyr på 200 kr. som følge af tilbagebetalingen. Administrationsgebyret trækker vi fra dit indbetalingsbeløb.

 

Framelding

Hele uddannelsen: Ved afmelding af uddannelsen efter de 14 dages fortrydelsesret, tilbagebetales uddannelsesbeløb ikke.

Ved dokumenteret sygdom får du uddannelsesprisen minus depositum tilbagebetalt, eller du kan vælge at lade den fulde uddannelsespris blive stående hos CeriX Aesthetic Institute til betaling for en senere uddannelse.

Alle afbud skal meddeles på mail hurtigst muligt til [email protected].

Enkelte moduler: CeriX Asthetic Institute er ikke ansvarlig for din deltagelse eller manglende deltagelse på uddannelsen. Ved afmelding af et eller flere moduler skal du sende en mail til [email protected]. Såfremt du ikke møder op og deltager i alle moduler, vil det ikke være muligt at færdiggøre uddannelsen. Ved akut opstået sygdom eller andre uopsættelige årsager, som gør, at du ikke kan deltage på ét eller flere moduler, vil du blive tilbudt at deltage på samme modul blot på næste uddannelsesforløb. Dette vil medføre at færdiggørelse af uddannelsen vil strække sig over en længere periode end estimeret.

 

Aflysning

Hele uddannelsen: CeriX forbeholder sig ret til at ændre tid og sted for uddannelsen samt aflyse uddannelsen ved for få tilmeldinger. I så fald tilbyder vi naturligvis en plads på det førstkommende hold med samme indhold. Såfremt en plads på et fremtidigt hold ikke ønskes, vil der automatisk blive udstedt en kreditnota, og det fulde indbetalte beløb (inkl. depositum) for uddannelsen vil blive tilbagebetalt til din konto.

Enkelte moduler: Såfremt flere undervisere bliver forhindret i at udføre undervisningen og ikke kan møde op til modulet/modulerne, vil der hurtigst muligt blive kommunikeret en ny dato for afholdelse af dette modul/moduler. Vi bestræber os selvfølgelig på, at gennemløbstiden på uddannelsen i videst muligt omfang ikke forsinkes. Du vil modtage disse informationer på mail, og vi opfordrer dig til at holde dig orienteret om aflysninger, ændringer mv. CeriX Aesthetic Institute er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som du evt. måtte have i den forbindelse, herunder transport, rejseudgifter, tabt arbejdsfortjeneste mv.

 

Immaterielle rettigheder

CeriX Aesthetic Institute har ophavsret til alt uddannelsesmateriale, herunder skriftlig og/eller elektronisk materiale. Videregivelse eller kopiering af uddannelsesmateriale uden skriftlig tilladelse fra CeriX Aesthetic Institute er derfor ulovlig og vil medføre retsforfølgning med krav om erstatning. Ønsker kursisten at videregive eller kopiere dele af materialet, skal kursisten rette henvendelse til CeriX Aesthetic Institute, som herefter vil tage stilling til, hvorvidt der kan gives tilladelse til videregivelse eller kopiering.

  

Forbehold for ændringer

CeriX Aesthetic Institute forbeholder sig retten til at ændre og opdatere disse handelsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. Disse handelsbetingelser er opdateret d. 1. juli 2021.

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.